Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Projekty UE

 • Energy FInancing miX (E-FIX)

  Project name:
  E-FIX - Developing and transferring an innovative Energy FInancing miX in order to activate private sector investments for increased investment in sustainable energy projects

  Podstawowe dane projektu:
  Program EU: Horyzont 2020
  Umowa grantowa: Nr 785081
  Data rozpoczęcia projektu: 03.2018
  Data zakończenia projektu: 06.2021
  Status projektu: zakończony

  Partnerzy projektu:
  Austria:
     CONPLUSULTRA GMBH CPU – Project coordinator, 
     WIRTSCHAFTSUNIVERSITAT WIEN
     CONDA AG
  Armenia:
     CAUCASUS CONSULTING GROUP-AM
     "ACBA LEASING" CREDIT ORGANIZATION CJSC
  Chorwacja:
     ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.
     REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
  Czechy:
     JIHOCESKA AGENTURA PRO PODPORU INOVACNIHO PODNIKANI O.P.S.  
     EKOPORT Z.S.
  Gruzja:
     CAUCASUS UNIVERSITY LTD
     ENERGY INVESTMENT CONSULTANTS
  Polska:
     MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. 
     IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY

  Idea projektu:
  Ogólnym celem projektu E-FIX było przygotowanie europejskiego rynku - z naciskiem na kraje różnych etapów poszerzenia granic UE oraz rynków krajów, które niedawno osiągnęły status  członka UE - do intensywniejszego wykorzystania tych innowacyjnych mechanizmów finansowania w sektorze energetycznym w celu ułatwienia zwiększenia inwestycji w projekty i usługi energetyczne.
  Projekt E-FIX zainicjował wszechstronne wdrożenie mechanizmów finansowania energii w sześciu krajach partnerskich (PL, CZ, AT, HR, ARM and GE). Trójwymiarowy projekt obejmował rozwój zdolności, opracowanie strategii oraz wdrożenie modelowych rozwiązań.
  Projekt E-FIX przyczynił się do zwiększenia inwestycji w projekty zrównoważonej energii w krajach partnerskich, jak również stworzył podstawy dla lepiej poinformowanych i wyposażonych interesariuszy. Szkolenia dla tych interesariuszy umożliwiły im pełnienie roli ambasadorów programu E-FIX oraz propagowanie i wdrażanie podejścia E-FIX. W szerszym kontekście, podejście E-FIX zostało rozpowszechnione na terenie całej Unii Europejskiej, co umożliwiło aktywizację uśpionych prywatnych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego wzrostu rynków technologii i usług energetycznych w UE jako jednego kroku w kierunku gospodarki o niskiej emisji węgla.
  W trakcie trwania projektu zrealizowano wszystkie założenia, a osiągnięto nawet więcej niż zakładano: przeprowadzono 6 analiz finansowania i luk finansowych w konkretnych krajach, opracowano program szkoleniowy z materiałami dostępnymi w 7 językach, stworzono katalog metod oceny, mapę drogową E-FIX, 6 planów działania, 6 ośrodków kompetencyjnych ds. finansowania energetycznego, pozyskano 130 ambasadorów i zrealizowano kampanie pilotażowe finansowania o wartości ponad 30 mln euro, co pozwoliło na zaoszczędzenie 54 GWh/rok energii pierwotnej i wytworzenie 25 GWh/rok energii odnawialnej.

  Kluczowe źródła internetowe:
  Strona projektu
  Strona Programu Horizon 2020
  Strona Komisji Europejskiej

  Zastrzeżenie:
  Ten projekt otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horizon 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr 785081. Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą autorzy. Nie odzwierciedla ona koniecznie opinii Unii Europejskiej ani Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Ani CINEA, ani Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tam informacji.

   

 • Smart EPC

  Nazwa Projektu:
  Kolejna generacja umów dotyczących wyników w dziedzinie efektywności energetycznej

  Podstawowe dane projektu:
  Program EU: Horyzont 2020
  Umowa grantowa: Nr 101031639
  Data rozpoczęcia projektu: 02.2022
  Data zakończenia projektu: 2025
  Status projektu: w trakcie realizacji

  Partnerzy projektu:
  Chorwacja:
     REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
     ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 
     CROATIAN TELECOM INC
  Hiszpania:
     ESCAN SL
     AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID
     AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
  Francja:
     AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT 
     SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE SAVOIE
  Stowarzyszenia:
     ENERGY CITIES/ENERGIE-CITES ASSOCIATION
     FEDERATION EUROPEENNE DES AGENCES ET DES REGIONS POUR L'ENERGIE ET L'ENVIRONNEMENT
  Polska:
     IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY
     MIASTO WARSZAWA
     GMINA MIEJSKA KRAKÓW

  Idea projektu:
  Głównym celem projektu Smart EPC jest umożliwienie przejścia lokalnych władz publicznych w kierunku inteligentnych zrównoważonych miast przyszłości poprzez wykorzystanie istniejących usług efektywności energetycznej jako klucza do odblokowania potencjału nowych, pojawiających się technologii i usług. Poprzez tworzenie zaawansowanych i inteligentnych koncepcji modernizacji oświetlenia publicznego w europejskich miastach, projekt Smart EPC umożliwi programy efektywności energetycznej o dużej skali, jednocześnie wzmacniając wiedzę regionalnych/narodowych kluczowych interesariuszy.
  Projekt Smart EPC ma na celu zintegrowanie kilku kluczowych kierunków Europejskiego Zielonego Ładu i instrumentu Next Generation EU, aby przyciągnąć i zaangażować przemysł w dostarczanie jakościowych usług publicznych. Wykorzystanie modelu EPC pomoże w łączeniu interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego w celu współpracy nad projektami publicznymi, co przyniesie wartość pieniężną i poprawi jakość życia. Remont starych i nieefektywnych jednostek oświetlenia ulicznego doprowadzi do zmniejszenia kosztów energii i konserwacji, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji i zanieczyszczenia światłem. Oprócz wymienionych korzyści, integracja technologii IoT i elementów Smart City z modernizacją infrastruktury może otworzyć drogę do szerokiej gamy usług i zastosowań energetycznych i nieniergetycznych, w tym bezpieczeństwa publicznego, zarządzania ruchem drogowym, inteligentnego parkowania, monitorowania środowiska oraz rozszerzonej sieci Wi-Fi i kolejnej generacji komunikacji komórkowej (np. 5G).
  Aby osiągnąć swoje ambitne cele, projekt ma trzy konkretne cele:
  -opracowanie zaawansowanej koncepcji Smart EPC i standaryzowanej dokumentacji do integracji usług energetycznych i nieniergetycznych w Energy Performance Contracting;
  -wykazanie potencjału replikacji koncepcji Smart EPC i dokumentacji poprzez pilotażową rekonstrukcję oświetlenia publicznego;
  -rozpoczęcie budowania zdolności, replikacji i silnego usług ułatwiających koncepcję Smart EPC i standaryzowaną dokumentację w celu uruchomienia rynku ESCO na poziomie UE.

  Kluczowe źródła internetowe:
  Strona Projektu
  Strona Horizon 2020
  Strona Komisji Europejskiej

  Zastrzeżenie:
  Ten projekt otrzymał finansowanie w ramach programu badań i innowacji Horizon 2020 Unii Europejskiej na mocy umowy o przyznaniu dotacji nr 101031639. Wyłączna odpowiedzialność za treść tej strony internetowej leży po stronie autorów. Nie odzwierciedla to koniecznie opinii Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Ani CINEA, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie internetowej.

   

 • MESTRI-CE

  Nazwa Projektu:
  Inteligentne zarządzanie i zielone finansowanie dla zrównoważonych i neutralnych klimatycznie budynków w Europie Środkowej

  Podstawowe dane projektu:
  Program EU: Interreg Central Europe
  Umowa grantowa:
  Data rozpoczęcia projektu: 04.2023
  Data zakończenia projektu: 03.2026
  Status projektu: w trakcie realizacji

  Partnerzy projektu:
  Chorwacja:
     North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency - Project Leader
     Green Energy Cooperative
     Funderbeam South-East Europe d.o.o.
  Austria:
     e7 energy innovation & engineering
     Energy Agency of Styria
  Włochy:
     ENERGY AGENCY SOUTH TYROL / CASACLIMA
  Niemcy:
     Energy Agency of Northern Bavaria
  Słowenia:
     Jožef Stefan Institute
  Polska:
     MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o.
     IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY
      
  Założenia projektu:
  Projekt MESTRI-CE ma na celu opracowanie metodologii wspierającej transpozycję nowych wymagań UE dotyczących każdego elementu procesu inwestycyjnego w budynki (re)konstrukcji: norm budowlanych i narzędzi, zarządzania danymi, oceny technicznej i ekonomicznej, procesów podawczych, prognozowania potencjału oszczędności, pomiarów, weryfikacji i raportowania. MESTRI-CE przyniesie pozytywne zmiany w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Chorwacja, Włochy, Austria, Niemcy i Polska), zajmując się zarówno podażą, jak i popytem na rynek remontów poprzez:
  -Rozwój Smart Data Hub do zrównoważonego zarządzania budynkami i narzędzi oceny potrzebnych do identyfikacji inwestycji;
  -Wzmacnianie metodologii budowlanej dla projektowania nowych i modernizacji istniejących budynków na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej;
  -Opracowanie metodologii  dla innowacyjnych modeli finansowania zielonego, które zaangażują obywateli jako inwestorów, zwiększą przejrzystość i zapobiegną "green-washingowi" inwestycji;
  -Utworzenie 5 stałych ośrodków doradczych dla deweloperów projektów w regionach pilotażowych;
  -Przyjęcie 3 wspólnych strategii długoterminowego wykorzystania i finansowania budynków.

  Key internet sources:
  Strona projeku The Interreg Central Europe
  Strona Komisji Europejskiej

   


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję